Đi lên, Đi xuống

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, 한글, Português, 繁體中文

Self Portrait

Self portait to infinity     Self Portrait - Elevator

I am going up

 Elevator/ Lift   Elevator

Taking Me High

Bạn có thể tìm thêm rất nhiều ảnh tự chụp trong thang máy rất tuyệt chiêu.

Ảnh từ TGKW, MLuotio, Luis Montemayor, Elahe Kianpoor, applejan, Gilles BaroNikka Melt.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định