Bức ảnh đẹp nhất năm 2011 của bạn: bình minh

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español

The Sunset

Baloon sunset   _DSC3644

baltrum sunset.

sunset @ Anse Lazio   Dans la pastille

Sunset Migration

Lấy cảm hứng từ chủ đề thảo luận bởi lucamontipo trong nhóm "Bức ảnh đẹp nhất năm 2011 của bạn".

Ảnh từ peek a goo, Thiago Marra, baerli08ww, unknown711 | gets a new camera soon!,  Federico Belcredi , maximfrXanda O’Peagrim.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định