Quang cảnh Tibet

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, 한글, Português, 繁體中文

Ganden Gonpa Tibet

Tibet བོདon the Tibetan Plateau བོད་མཐོ་སྒང

approval, Tibet

hanging basket serie ཁམས། Kham,བོད Tibet

Paryang Nomads camp Tibet    Sunshine game

the old tree of Tashilhungpo Gompa

Trong bộ ảnh Yêu thích của mình, reurinkjan đã sưu tập một số ảnh yêu thích về Tibet và một vài nơi khác trên thế giới. Anh ấy đã gắn vị trí địa lý cho những bức ảnh đó để bạn có thể xem bằng chế độ xem bản đồ của bộ ảnh. Chúc bạn khám phá vui vẻ!

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định