Chefchaouen – Thành phố màu xanh của Morocco

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, 한글, Português, 繁體中文

Morning in Morocco

blue in Chefchaoen    Chefchaoen

chefchaouen

chefchaoen 26

chefchaoen 1.1

Để xem thêm ảnh về thành phố màu xanh của Morocco, hãy tìm Chefchaouen hoặc xem trang Địa điểm.

Ảnh từ Ana Santos, rulajean, Jim Deliciolchiaverano.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định