Ảnh Đẹp Nhất 2013

Cũng có bằng tiếng: Português, Español, 繁體中文, Français, English, Deutsch, Italiano, Bahasa Indonesia, 한글

Logo: Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013

Theo truyền thống tốt đẹp nhất hàng năm của chúng tôi, chúng tôi muốn mời bạn tôn vinh bức ảnh “đẹp” nhất trong năm của bạn với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem lại các hình ảnh năm ngoái và chia sẻ một hình ảnh trong Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013.

Đó có thể là một hình ảnh hoặc video thể hiện đúng nhất sự phát triển của bạn như một nhiếp ảnh gia, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt hay đơn giản là bức ảnh yêu thích của bạn trong cả năm. Thật đơn giản phải không!

Chúng tôi sẽ đăng một số hình ảnh yêu thích của chúng tôi ở đây trên FlickrBlog trong những tuần sắp tới. Hãy xem những chủ đề thảo luận sau tại Flickr Central và xem lại các nhóm của những năm trước tại 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, and 2012.

Ảnh minh họa từ Yao Liu.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định

Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013 sẽ sớm diễn ra

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Français, Español, 繁體中文, Italiano, 한글, Bahasa Indonesia

sick fearless bastard

Against the Dawn The Sushi on the Belt Goes Round and Round...

one fish, two fish...

Ha iniziato a nevicare Sunset at Venice Beach Basketball Courts - Los Angeles CA

Những gì được bắt đầu như một cuộc thảo luận của FlickrCentral trong 2007, đã phát triển thành a một truyền thống tuyệt vời hàng năm, Ảnh Đẹp Nhất.

Hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và chúng tôi biết rằng lựa chọn luôn là phần khó khăn nhất nên chúng tôi muốn bạn bắt đầu và mời bạn xem lại các hình ảnh đã chụp kể từ tháng 1 của mình.

Hãy tiếp tục theo dõi, Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013 sẽ mở cửa vào Chủ Nhật này, ngày đầutiên của tháng 12.

Hình ảnh từ Crazy Ivory, Mark Griffith, photofiend358, •Sarah P•, Francesca Sara Cauli, và ChrisGoldNY.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định