Ảnh Đẹp Nhất 2013

Cũng có bằng tiếng: Português, Español, 繁體中文, Français, English, Deutsch, Italiano, Bahasa Indonesia, 한글

Logo: Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013

Theo truyền thống tốt đẹp nhất hàng năm của chúng tôi, chúng tôi muốn mời bạn tôn vinh bức ảnh “đẹp” nhất trong năm của bạn với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem lại các hình ảnh năm ngoái và chia sẻ một hình ảnh trong Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013.

Đó có thể là một hình ảnh hoặc video thể hiện đúng nhất sự phát triển của bạn như một nhiếp ảnh gia, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt hay đơn giản là bức ảnh yêu thích của bạn trong cả năm. Thật đơn giản phải không!

Chúng tôi sẽ đăng một số hình ảnh yêu thích của chúng tôi ở đây trên FlickrBlog trong những tuần sắp tới. Hãy xem những chủ đề thảo luận sau tại Flickr Central và xem lại các nhóm của những năm trước tại 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, and 2012.

Ảnh minh họa từ Yao Liu.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định