20 năm Flickr: Hướng dẫn về lễ hội (sinh nhật).

Ngày 10 tháng 2 đánh dấu sinh nhật lần thứ 20 của Flickr và chúng tôi sẽ kỷ niệm suốt cả năm! Hãy xem danh sách đầy đủ các hoạt động bên dưới, bao gồm giảm giá, đi dạo chụp ảnh, phòng trưng bày theo chủ đề, cuộc thi ảnh… đồng thời để ý đến những chỉnh sửa thiết kế sinh nhật thú vị trên khắp trang web.

Xây dựng một Flickr an toàn hơn cho các thế hệ sau.

Cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra không gian an toàn cho mọi loại nhiếp ảnh đi kèm với trách nhiệm bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Đây là cách chúng tôi chống các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em trên Flickr.

Lưu ý nội dung: Bài viết này đề cập đến lạm dụng tình dục trẻ em.