Tải ảnh nhiều hơn khi di chuyển!

Hiện nay đã có tính năng Tải lên hàng loạt trong ứng dụng Flickr Android. Chọn nhiều ảnh như bạn muốn từ phòng trưng bày ảnh trên điện thoại Android của bạn. Dễ dàng thêm tiêu đề/mô tả, đặt cấp độ quyền riêng tư và thêm vào bộ ảnh rồi Tải ảnh!

Tín hiệu yếu? Không vấn đề gì. Chúng tôi đã thêm Danh sách chờ tải lên để đảm bảo ảnh của bạn được tải lên Flickr. Theo dõi ảnh trong khi đang tải ảnh lên. Nếu tín hiệu bị mất và làm gián đoạn việc tải lên, chúng tôi sẽ thử lại sau khi chúng tôi kết nối hoặc bạn có thể bắt đầu lại sau bằng cách thủ công.

Vậy bạn còn chờ đợi gì? Nhận ứng dụng và bắt đầu tải thêm ảnh lên ngay bây giờ!

android-hero-1.4-release