Kèn gió trên thế giới

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, 한글, Português, 繁體中文

The snake charmer

Pungi, "loại kèn thổi để rắn múa ở Ấn Độ"

 

Music for Wallabys

Didjeridu, "chiếc tù và thẳng, làm bằng thân hoặc nhánh cây bị mối đụt rỗng, được thổ dân Úcdùng trong các lễ hội ca múa nhạc"

 

8. Alboka Topaketa (61 of 91)

Dlboka, "ống sáo sừng đôi hay kèn clarinet của xứ Basque"

 

DSCF7220

Magyar duda–kèn Hungary, "một loại kèn túi của người Hungary"

 

Uncle Ja Yo, is a Lahu musician playing Nor Ku Ma, Ban Bor Kai village, Thailand

Lusheng, "loại sáo trúc Trung Quốc gồm nhiều ống, mỗi ống có một lưỡi gà riêng, được gắn trong một ống thổi dài làm bằng gỗ cứng"

 

Ảnh chụp các loại kèn thổi của les yeux heureux rất ấn tượng. Bạn nhớ xem hết phòng trưng bày trong đó có les yeux heureux lời giới thiệu về tất cả các loại nhạc cụ trình bày ở đây và nhiều loại khác.

Ảnh từ oum08, pointybunny, etxebaiker, 9595638@N03Eric Lafforgue.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định