Chiếm Phố Wall

Cũng có bằng tiếng: English, Deutsch, Español, Français, Bahasa Indonesia, Italiano, 한글, Português, 繁體中文

Occupy Wall Street Protest NYC

Straw Poll on Direct Action

Occupy Wall Street: NYPD guarding Citibank

IMG_3114

Occupy Wall Street Protest NYC    Occupy Wall Street

Occupy Wall Street Protest NYC

Occupy Wall Street    Occupy Wall Street

_MG_1245

Occupy Wall Street Protest - Day 4

Occupy Wall Street Protest - Day 4    Occupy Wall Street Protest - Day 4

Reverend Billy

IMG_3318

Bạn có thể xem thêm ảnh về các cuộc biểu tình trên Phố Wall trong vài ngày qua bằng cách tìm Occupy Wall Street trên Flickr.

Ảnh từ jamie nyc, Collin David Anderson, Scoboco, AACinaTime’s Up! Environmental Organization.

Đăng bởi Kay Kremerskothen
Đường dẫn cố định