Thời tiết hiện lên thật đẹp

Từ cảnh mặt trời mọc ở Paraquay, đến một cơn bão tố sấm chớp ở Thụy Sĩ và tuyết vừa rơi ở Amsterdam – nhiều thành viên của Flickr đã chụp lại các điều kiện thời tiết từ khắp nơi thế giới trong những bức ảnh thật đẹp.

Nascer do Sol   Icy road and bridge in Amsterdam   Thunderstorm

Hôm nay, phiên bản mới của ứng dụng Yahoo! Thời tiết đem những bức ảnh này đến iPhone và iPod Touch của bạn, nên bạn có thể tải dự báo phản ánh điều kiện thời tiết hiện thời với những ảnh đẹp từ cộng đồng của chúng tôi .

[flickr video=8660142780 secret=82fb084f83 w=640 h=360]

Ứng dụng mới kết hợp ảnh Flickr từ Nhóm Project Weather với thông tin thời tiết chính xác và chi tiết từ khắp nơi trên thế giới. Mưa ở Tokyo? Tuyết ở Paris? Bạn không chỉ biết được sự thật, mà còn thấy được cảnh đó như thế nào. Để xem ảnh toàn màn hình, chỉ cần nghiêng điện thoại của bạn. Để xem ảnh trên Flickr, gõ vào tên của người chụp ảnh hiển thị với mỗi tấm ảnh.

Có ảnh chụp thời tiết đẹp? Gửi ảnh của bạn đến Nhóm Project Weather để được đăng trong Yahoo! Thời tiết của iPhone và Android, và giúp chúng tôi thu thập ảnh thời tiết đẹp cho mỗi điều kiện trong mỗi thành phố khắp toàn cầu. Chỉ cần đảm bảo rằng ảnh của bạn hội đủ tiêu chuẩn và được gắn nhãn với vị trí địa lý của ảnh. Thậm chí khu vực ở của chính bạn cũng nhanh chóng hiển thị cho tất cả mọi người cùng xem.

Untitled

Nếu bạn chưa có, hãy đến Cửa hàng Ứng dụng và tải về miễn phí phiên bản Yahoo! Thời tiết mới cho iPhone và iPod Touch.

en
Posted By
Markus Spiering

Product Chief and Americas GM at EyeEm, former Head of Product at Flickr and mobile product guy at Yahoo. Photographer and writer of a few tech books.