Ảnh Đẹp Nhất 2022 của bạn: Sắp mở nhóm!

Ảnh Đẹp Nhất 2022 sắp đến rồi và chúng tôi rất nóng lòng được xem các ảnh dự thi của bạn cho SÁU hạng mục của chúng tôi!

Đâu là Ảnh Đẹp Nhất của bạn
Ảnh Đẹp Nhất của bạn là sự kiện kỷ niệm hàng năm dành cho những bức ảnh truyền cảm hứng nhất trên Flickr. Hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, chúng tôi khuyến khích các thành viên Flickr tham gia nhóm dự thi chính thức và gửi bức ảnh đẹp nhất trong năm của họ. Năm 2021, cộng đồng Flickr đã gửi hàng chục nghìn bức ảnh. Năm nay, chúng tôi trở lại với nhiều hơn!

warbird, cockpit, airplanes, planes, aircraft, vintage

Muốn tham gia? Hãy tham gia ngay nhóm Ảnh Đẹp Nhất 2022 của bạn , đọc các hướng dẫn gửi ảnh và gửi bức ảnh đẹp nhất của bạn từ 1 tháng 12 năm 2022 đến 4 tháng 1 năm 2023.

Chúng tôi sẽ lựa chọn các ảnh dự thi và chia sẻ các phòng trưng bày theo chủ đề với những bức ảnh yêu thích của chúng tôi từ kho ảnh trong suốt tháng 12. Năm nay, sáu hạng mục của chúng tôi quay trở lại, mỗi hạng mục có một gói giải thưởng mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.

Hãy bắt đầu duyệt qua các ảnh của bạn trước ngày khai mạc vào 1 tháng 12. Chúng tôi rất nóng lòng được xem những bức ảnh tuyệt vời mà bạn chia sẻ trong nhóm Ảnh Đẹp Nhất 2022 của bạn!

Có các câu hỏi về cuộc thi? Hãy xem Hỏi đáp về Ảnh Đẹp Nhất 2022.