ĐANG DIỄN RA – Ảnh Đẹp Nhất 2022


Thời điểm quan trọng đã đến! Hãy gửi Ảnh Đẹp Nhất 2022 của bạn vào nhóm dự thi, hạn chót là ngày 4 tháng 1. Gửi ảnh đẹp nhất trong năm của bạn để có cơ hội giành được một trong sáu giải thưởng.

Điều kiện gửi ảnh

1) Ảnh của bạn phải được tải lên Flickr vào năm 2022 (và phải là ảnh gốc do bạn chụp).
2) Bạn chỉ có thể gửi một ảnh an toàn vào kho ảnh của nhóm — chúng tôi biết việc này hơi giống chọn đứa trẻ yêu thích của bạn, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn thấy ảnh đẹp nhất của bạn.
3) Để đủ điều kiện nhận giải, bạn phải thêm MỘT trong các thẻ (từ khóa) sau vào ảnh của bạn. Dùng một danh mục mô tả đúng nhất ảnh của bạn: YBSPeople22, YBSNature22, YBSAnimals22, YBSUrban22, YBSThroughHerLens22, YBSThroughTheirLens22, or YBSOpen22. Để tìm hiểu thêm về các danh mục này, hãy xem Các câu hỏi thường gặp về cuộc thi. Không rõ cách gắn thẻ cho ảnh của bạn? Hãy đọc bài viết trợ giúp này.

Bạn sẽ tham gia? Tham gia nhóm ngay và gửi ảnh đẹp nhất của bạn trong khoảng thời gian từ 1 tháng 12 năm 2022 đến 4 tháng 1 năm 2023.

Các giải thưởng
Người chiến thắng từng hạng mục sẽ nhận được:

People and portraits: Everyday Backpack Zip 20L
Nature: Everyday Backpack 30L
Animals: Everyday Backpack 30L
Urban: Everyday Messenger 13L
Through Her/Their Lens: Everyday Totepack 20L
Open: Everyday Backpack 20L

Hy vọng là bạn thích và chúng tôi mong được xem tác phẩm tuyệt nhất trong năm của bạn.