Khoe tác phẩm của bạn với thế giới! Nộp cho chương trình Bức Ảnh Đẹp Nhất Năm 2022 Của Bạn ngay bây giờ.

Chúng tôi có hơn 6000 lượt nộp ảnh cho chương trình Bức Ảnh Đẹp Nhất Năm 2022 Của Bạn, và vẫn đang gia tăng! Hãy xem ảnh ở đây. Nếu bạn vẫn đang quyết định xem nên nộp ảnh nào, thì bạn có từ giờ cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2023. 

Năm nay, sáu người chiến thắng hạng mục, mỗi người sẽ nhận được một chiếc túi Peak Design dành riêng cho hạng mục của họ, giấy phép Capture One Pro 23, một năm miễn phí Flickr Pro, cũng như nhiều lần lộ hiện trên các kênh truyền thông xã hội Flickr. 

Hãy ghi nhớ, bạn nộp cho nhóm càng sớm thì ảnh của bạn sẽ càng được lộ diện nhiều hơn! Trong suốt tháng 12, chúng tôi sẽ tuyển chọn các phòng trưng bày theo chủ đề từ các bài dự thi chương trình Bức Ảnh Đẹp Nhất Năm 2022 Của Bạn để chào mừng các hạng mục hoàn toàn mới của chúng tôi!


Peak Design's EVERYDAY BACKPACK
Capture One Pro 23 license

Có thắc mắc về cách chúng tôi chào mừng bằng ảnh của bạn? Hãy đến trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi và đọc các quy tắc cuộc thi trước khi nộp ảnh.

Rất mong được chào mừng ảnh đẹp nhất của bạn