Giúp các thành viên Flickr hiểu Flickr dùng để làm gì với nguyên tắc cộng đồng mới.

Dazzled by colours

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, chúng tôi đã cập nhật Nguyên tắc Cộng đồng của mình để giúp các thành viên Flickr hiểu những điều họ có thể đạt được với tư cách là một phần của cộng đồng Flickr cũng như những hành vi mà họ mong đợi và thể hiện.

Trước đây, nguyên tắc cộng đồng của Flickr là danh sách những điều nên làmkhông được làm. Do định dạng này, các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi đã phát triển thành một danh sách dài các chính sách và hành vi bị cấm với thông tin tối thiểu dành cho loại tương tác Flickr.

Với bản cập nhật này, chúng tôi đã làm mới hoàn toàn ngôn ngữ và tập trung bổ sung thêm thông tin về các nguyên tắc của Flickr: cảm hứng, kết nối và chia sẻ. Quan trọng nhất, chúng tôi giải thích cách các thành viên nên tương tác với nhau trong cộng đồng tuyệt vời này. Chúng tôi đã vạch ra sáu trụ cột để tương tác cộng đồng tích cực hơn:

 

  • Tôn trọng các thành viên Flickr của bạn.
  • Những phê bình, nhận xét và phản hồi của bạn phải mang tính xây dựng.
  • Các mức độ an toàn giúp cho toàn bộ cộng đồng an toàn hơn. 
  • Hãy kết nối như một con người, không phải như một robot.
  • Hãy suy nghĩ kĩ về cách bạn sử dụng các công cụ và dịch vụ mà Flickr cung cấp.
  • Hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không dung thứ một số hành vi. 

Một sự bổ sung quan trọng khác là nguyên tắc “Gia hạn” mới, áp dụng cho các thành viên Flickr sử dụng giấy phép Creative Commons cho tác phẩm của họ, yêu cầu người cấp phép cung cấp cho người tái sử dụng thời gian gia hạn 30 ngày để sửa bất kỳ lỗi hoặc việc sử dụng sai nội dung giấy phép mở nào của họ mà không có hình phạt. Thay đổi này được đưa ra để ngăn chặn hành vi sai trái của cái gọi là lừa đảo tác quyền, bằng cách đe dọa kiện tụng để tạo thu nhập và để hỗ trợ chiến lược giải quyết vấn đề thực thi giấy phép được mô tả trong Tuyên bố về Nguyên tắc Thực thi của Creative Commons.

Các chỉnh sửa của chúng tôi không thay đổi bản chất của Flickr. Các chính sách của chúng tôi, bao gồm chính sách hoạt động thương mại, vẫn giữ nguyên. Để làm rõ cách các chính sách của chúng tôi được duy trì và thực thi, đồng thời để nhấn mạnh giá trị của việc hỗ trợ và báo cáo cộng đồng, chúng tôi đã bổ sung một phần về “thực thi”.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem Nguyên tắc Cộng đồng được cập nhật của chúng tôi và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp, vui lòng cho chúng tôi biết tại đây.