Thông báo ngừng hoạt động!

Chúng tôi muốn cho bạn biết rằng Flickr sẽ không khả dụng do kế hoạch bảo trì máy chủ vào thứ Năm và/hoặc thứ Sáu tuần tới (tùy thuộc vào múi giờ của bạn). Thời gian ngừng hoạt động sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ chiều ngày 12 tháng 9 đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 9 Giờ ban ngày Thái Bình Dương (UTC -7). Nếu bạn không thuộc khu vực Tây duyên hải Hoa Kỳ, các liên kết sau có thể hữu ích cho bạn:

Trong suốt thời gian đó, Flickr sẽ không khả dụng và API sẽ không thể truy cập được. Tuy nhiên, kho hình ảnh của chúng tôi sẽ vẫn trực tuyến và tiếp tục cung cấp hình ảnh của bạn ở nơi khác nếu bạn đã nhúng hình ảnh bằng cách sử dụng URL tĩnh (ví dụ: trên blog của bạn).

Bạn có thể hỏi tại sao việc này lại diễn ra? Chúng tôi cần rất nhiều máy chủ để lưu trữ tất cả những ảnh đó. Sau 5 năm chỉ có những cập nhật nhỏ đối với cơ sở hạ tầng của mình, chúng tôi đang thực hiện nâng cấp quan trọng và di chuyển thiết bị tới trung tâm dữ liệu hiệu quả cao về năng lượng (lĩnh vực mà Yahoo đã đi tiên phong trong nhiều năm qua). Đừng lo, mặc dù Flickr sẽ hoạt động tiêu tốn ít năng lượng hơn vào thứ Sáu nhưng chúng tôi hứa ảnh của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo khác vào tuần tới khi sự kiện sắp diễn ra.

en
Posted By
Kay Kremerskothen

Kay is a Community Manager for Flickr and passionate about extraordinary photography. As an editor on Flickr Blog he loves to showcase the beauty and diversity of Flickr in his posts. When he's not blogging or making Flickr more awesome (in front of and behind the scenes), you can find him taking pictures with his beloved Nikon and iPhone, listening to Hans Zimmer's music or playing board games. | On Flickr you can find him at https://flic.kr/quicksilver