Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013 sẽ sớm diễn ra

sick fearless bastard

Against the Dawn The Sushi on the Belt Goes Round and Round...

one fish, two fish...

Ha iniziato a nevicare Sunset at Venice Beach Basketball Courts - Los Angeles CA

Những gì được bắt đầu như một cuộc thảo luận của FlickrCentral trong 2007, đã phát triển thành a một truyền thống tuyệt vời hàng năm, Ảnh Đẹp Nhất.

Hiện tại chúng tôi đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và chúng tôi biết rằng lựa chọn luôn là phần khó khăn nhất nên chúng tôi muốn bạn bắt đầu và mời bạn xem lại các hình ảnh đã chụp kể từ tháng 1 của mình.

Hãy tiếp tục theo dõi, Ảnh Đẹp Nhất Năm 2013 sẽ mở cửa vào Chủ Nhật này, ngày đầutiên của tháng 12.

Hình ảnh từ Crazy Ivory, Mark Griffith, photofiend358, •Sarah P•, Francesca Sara Cauli, và ChrisGoldNY.

en
Posted By
Kay Kremerskothen

Kay is a Community Manager for Flickr and passionate about extraordinary photography. As an editor on Flickr Blog he loves to showcase the beauty and diversity of Flickr in his posts. When he's not blogging or making Flickr more awesome (in front of and behind the scenes), you can find him taking pictures with his beloved Nikon and iPhone, listening to Hans Zimmer's music or playing board games. | On Flickr you can find him at https://flic.kr/quicksilver